Seizoen 2024 Voorwaarden Huurders

 

Start seizoen is vastgesteld op zaterdag 1 april 2024.  Einddatum van het seizoen is 31 oktober 2024.

 

De Casper Fagellaan is gesloten op 4 mei vanaf 19.30.

 

De huurders, leden en de medegebruiker(s) is/zijn aansprakelijk voor schade door hen toegebracht aan het eigendom van Tennispark Casper Fagel en aangrenzende percelen.

 

Het dragen van correcte tenniskleding en tennisschoenen is verplicht (voor uw eigen veiligheid). 

 

Tennisclub Casper Fagellaan sluit uiterlijk 22.30 uur.

Tevens dienen de leden, huurders en medegebruiker(s) rekening te houden met de omwonenden en geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

 

De leden dienen zich overeenkomstig de bestemming van de banen, kantine en kleedgelegenheden ordelijk te gedragen.

 

De beheerder en eigenaar van de Caspar Fagellaan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of schade toegebracht aan de gebruiker(s) ontstaan tijdens het verblijf  op Tennisclub Casper Fagellaan of op de terreinen rondom.

 

De beheerder neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor schade aan of vermissing van meegebrachte auto’s, rijwielen of andere goederen of eigendommen.

 

Onverwachte sluiting door weer ( of prive ) omstandigheden of onvoorziene door de overheid ingestelde beperkingen vanwege pandemien, oorlogen of aardbevingen, geven geen recht op restitutie van de baanhuur.